MRTT – Inschrijven

Schrijf je hieronder in voor het 9e Mixed Recreanten Toernooi op 13 oktober 2019.

 • Betaling dient vooraf het toernooi te geschieden door overmaking van het verschuldigde bedrag van € 42,50 per team op:
  IBAN: NL50 RABO 0138 079 722
  BIC: RABONL2U
  t.n.v. Badminton Nederland, Nieuwegein,
  onder vermelding ‘MRTT en verenigingsnaam’.
 • Van niet-leden van Badminton Nederland wordt een individuele betaling van € 10,- verlangd, waarmede zij lid worden tot eind 2020.
 • Om misverstanden te vermijden en te voorkomen dat er teams dubbel ingeschreven worden, adviseren wij u om één contactpersoon aan te houden voor alle teams in uw vereniging.
 • Bent u geen contactpersoon meer van de vereniging, geef dan deze aankondiging door aan uw opvolger en bericht ons daarvan ook even via een e-mail aan mrtt@badminton.nl Bij voorbaat dank hiervoor!
 • Let op! Inschrijven verplicht, UITERAARD, tot betalen!
Inschrijfformulier MRTT

Vereniging

Contactpersoon

Niet leden

Indien er spelers worden ingeschreven die nog geen lid zijn van BN, hieronder graag hun: m/v, email, naam en volledig adres noteren

Top