Van de voorzitter (over LRTT 2023)

Van de voorzitter (LRTT 2023)

Op zaterdag 18 maart is de 29e editie van dit toernooi gespeeld, uiteraard net als veel evenementen zonder speeljaren tijdens de twee coronaperioden. De inschatting die we vooraf hebben gemaakt over een kleiner aantal deelnemers is uitgekomen. 50 teams met 266 deelnemers, waarbij het aantal spelers per team gemiddeld wel 15% hoger is geworden. Voor velen is de vernieuwing van de voorzijde van het gehele sportcomplex verrassend met een hele moderne look. De zaal was al eerder aangepakt, evenals het sportcafĂ©. De verrassing voor iedereen, incluis de organisatie, is de aanwezigheid van een ander groots evenement in hal. De looproutes voor onze spelers blijken in de middag alleen aan achterzijde van het pand beschikbaar te zijn, waarmede ook het gebruik van het sportcafĂ© beperkt wordt. Niet echt handig en beperkend. Dat laat onverlet dat veel bekenden uit eerdere jaren elkaar weer zijn tegengekomen, maar ook dat er veel nieuwe deelnemers in de teams zijn opgenomen. Met enthousiasme en gedrevenheid is er de hele dag gestreden. Zoals het wel vaker in maart voorkomt, is de warmte buiten en dus later ook binnen in de hal soms iets te veel. Bij het bekijken van de wedstrijden en soms ook de uitslagen blijken er soms grote verschillen in speelsterkte te zijn. Dat is jammer want het is binnen de teams immers gebruikelijk op die speelsterkte te letten en te grote verschillen te voorkomen.  Blijf sportief spelen want een groot puntenverschil is onnodig omdat er bij winst toch maar 3 punten worden geteld. Het zal ook wel weer even wennen zijn na de twee jaar.   Een tweetal teams, Voorburg 3 en OSM 1, zijn respectievelijk voor de 1e en 2e plaats aan het einde gevraagd naar voren te komen. De penningmeester Sigrid Hartong van de Badminton Nederland heeft hen namens het organisatieteam een persoonlijk geschenk uitgereikt. Alle aanwezigen hebben daarna nog een leuke gadget ontvangen, verstrekt door Badminton Planet. Al met al kunnen we nog steeds stellen dat de behoefte voor dit soort toernooien aanwezig is. Voor volgend jaar worden de knelpunten binnenkort besproken en verwachten we weer op volle sterkte te kunnen inschrijven. Met dank aan alle deelnemers en organisatieteam.   

Van de voorzitter (LRTT 2023)