mrtt inschr temp

Bedankt voor uw interesse voor deelname aan het MRTT toernooi op 18 maart 2023. (onderstaand het inschrijfformulier)

Beste contactpersoon,

Het Landelijk Recreanten Team Toernooi (LRTT) start om 09:30 uur in het Sportcomplex Valkenhuizenort te Arnhem.
Het totale aantal teams is vastgesteld op 64 teams, de inschrijving wordt bepaald door het tijdstip van inschrijving en tijdige betaling van € 47,50 per team.

De sluitingsdatum is 9 februari 2023 of zoveel eerder als het benodigd aantal teams is ingeschreven.

Voor u als contactpersoon zijn de volgende zaken van belang om er mede voor te zorgen dat de gehele organisatie soepel verloopt:
• Een team bestaat uit vier tot zes personen met: minimaal twee, maximaal drie vrouwen en minimaal twee, maximaal drie mannen.
• Het maximale aantal deelnemende teams is 64 teams.
• Zorg dat uw inschrijving zo spoedig mogelijk binnen is (VOL = VOL) en dat de betaling vooraf is geregeld.
• Het moment van betalen geldt als moment van inschrijven.
• Betaling dient vooraf te geschieden en wel door overmaking van het verschuldigde bedrag van € 47,50 per team op:
IBAN: NL50 RABO 0138 079 722
BIC: RABONL2U
t.n.v. Badminton Nederland, Nieuwegein,
onder vermelding ‘LRTT en verenigingsnaam’.
• Van niet-leden van Badminton Nederland wordt een individuele betaling van € 10,- verlangd, waarmede zij lid worden tot eind 2023.
• Om misverstanden te vermijden en te voorkomen dat er teams dubbel ingeschreven worden, adviseren wij u om één contactpersoon aan te houden voor alle teams in uw vereniging.
• Bent u geen contactpersoon meer van de vereniging, geef dan deze aankondiging door aan uw opvolger en bericht ons daarvan ook even via een e-mail aan mrtt@badminton.nl Bij voorbaat dank hiervoor!
• Let op! Inschrijven verplicht, UITERAARD, tot betalen!

Wij hopen weer op veel belangstelling. Maar gezien de huidige situatie sluiten we de inschrijving eerder dan normaal. Dus wacht niet te lang met inschrijven!!.

Inschrijfformulier LRTT

Vereniging

Contactpersoon

Niet leden

Indien er spelers worden ingeschreven die nog geen lid zijn van BN, hieronder graag hun: m/v, email, naam, geboortedatum en volledig adres noteren