DRTT – Inschrijven

Bedankt voor uw interesse voor deelname aan het DRTT toernooi op zaterdag 14 oktober 2023. (onderstaand het inschrijfformulier)
** Wij hebben echter het toernooi moeten annuleren ivm te weinig aanmeldingen! **

Beste contactpersoon,

Het Dubbel Recreanten Team Toernooi (DRTT) start om 09:30 uur in het Sportcomplex De Rosenborch te Rosmalen.
Het totale aantal teams is vastgesteld op 26 teams, de inschrijving wordt bepaald door het tijdstip van inschrijving en tijdige betaling van € 46,50 per team.

De sluitingsdatum is 15 september 2023 of zoveel eerder als het benodigd aantal teams is ingeschreven.

Voor u als contactpersoon zijn de volgende zaken van belang om er mede voor te zorgen dat de gehele organisatie soepel verloopt:
• Een team bestaat uit vier tot zes personen met: minimaal twee, maximaal drie vrouwen en minimaal twee, maximaal drie mannen.
• Het maximale aantal deelnemende teams is 26 teams.
• Zorg dat uw inschrijving zo spoedig mogelijk binnen is (VOL = VOL) en dat de betaling vooraf is geregeld.
• Het moment van betalen geldt als moment van inschrijven.
• Betaling dient vooraf te geschieden en wel door overmaking van het verschuldigde bedrag van € 46,50 per team op:
IBAN: NL50 RABO 0138 079 722
BIC: RABONL2U
t.n.v. Badminton Nederland, Nieuwegein,
onder vermelding ‘DRTT en verenigingsnaam’.
• Van niet-leden van Badminton Nederland wordt een individuele betaling van € 10,- verlangd, waarmede zij lid worden tot eind 2024.
• Om misverstanden te vermijden en te voorkomen dat er teams dubbel ingeschreven worden, adviseren wij u om één contactpersoon aan te houden voor alle teams in uw vereniging.
• Bent u geen contactpersoon meer van de vereniging, geef dan deze aankondiging door aan uw opvolger en bericht ons daarvan ook even via een e-mail aan drtt@badminton.nl Bij voorbaat dank hiervoor!
• Let op! Inschrijven verplicht, UITERAARD, tot betalen!

Wij hopen weer op veel belangstelling. Maar gezien de huidige situatie sluiten we de inschrijving eerder dan normaal. Dus wacht niet te lang met inschrijven!!.

Inschrijven niet meer mogelijk!